RICHARD   LANGER - 27. rokem na volné noze ve svém světě       R. N. Harém | Moderace | Psaní | Reality | Byznys | Kontakt
1/365: Každé ráno se znovu narodím

2/365: Krásné sestřičky na Mallorce

3/365: V roli podivného hosta

4/365: Každý chceme vypadat moudřeji

5/365: Náušnice profesora Knížáka

další díly Ranní kávy s Richardem - zde

RANNÍ KÁVA S RICHARDEM 4 /365
-
Každý chceme vypadat moudřeji


rl

Být moudrý není zásluha. Je to bonus od života. Vlastní snahou onu moudrost nebo protipól hloupost můžeme násobit, ale de facto stále je buď řeč o tom, zda jsme moudří nebo ne. Můj strýc Vlaďka pro mne byl vždy symbolem lidské moudrosti. Takzvaně obyčejný chlap z Orlických hor s tváří ovátou zkušenostmi. Život v malíčku. Tolerantní povahy, sečtělý a přejícný. Jezdívali jsme za ním z Plzně rok co rok. Jaký rozsah měl jeho životní nadhled, jsem se ale dověděl až po jeho smrti. Nikomu neřekl, že je vážně nemocný. V dlouhém rozhovoru neznačil nic a klidně se rozdebatoval na téma cestopisů o Argentině, poutavě tak, jakoby tam někdy byl. Pak přišla ta zpráva. V obálce nechal pozdravení příbuzným se jmenným seznamem zvaných na smuteční hostinu, jídelním lístkem a penězi na útratu. Ještě víc mi došlo, jak mu v životní moudrosti nesahám ani po kotníky.

Pak přešla léta a dostaly se mi do ruky jeho zápisky z vojny. Po válce byl nasazen v boji proti banderovcům. Když jel domů, vezl si pár ostrých granátů na památku. Než mu došlo, že je má odevzdat, pár týdnů to trvalo a schovával je doma pod postelí. Čtu řádky jeho rukou psané a žasnu. On, můj moudrý strejda, taky v mládí tropil hlouposti! Oddychl jsem si. Můj obdiv k němu neopadl, naopak. Ale zároveň jsem sám sebe, konečně, také viděl jinak a neděsil se už, kolik blbostí jsem napáchal, ačkoliv by to do mne třeba ani nikdo neřekl, jako já si vždycky myslel, že strejda Vlaďka se už moudrým narodil.

Každý se k té své moudrosti, pokud, musíme dobrat sám. A dodám toliko, že je štěstí, když může mít člověk v životě v někom vzor, jako si čím dál víc uvědomuju, že pro mne strýc Vlaďka vzor byl. A jestli velký nebo malý? Určitě významnější, než lidi, které jsem znal z médií, coby vzory všeobecně uznávané, protože on by se rozhodně sám sebe za vzor ostatním nedával. Vždyť byl „obyčejný chlap z Bořitavy“. Ale jak mi schází jeho moudrost, by se dozajista divil…

rlRICHARD LANGER    -    richard.langer@centrum.cz    -    608 702 768
Copyright © 2017 All rights reserved