RICHARD   LANGER - 27. rokem na volné noze ve svém světě       R. N. Harém | Moderace | Psaní | Reality | Byznys | Kontakt
1.díl / Ples AČR na Hradě

2.díl / Jak se vaří v hotelu Martina Straky

3.díl / Jednání na Hradě

4.díl / Když beton není jen drink

5.díl / Na kávě v Grandhotelu PUPP

6.díl / Výstava šperků ze skla v Novém Boru

7.díl / Ve Zlíně je každá první žena krásná

8.díl / Velikonoční Tábor

další díly 40 výletů s i40 - zde

40 výletů s i40 …4.díl / Když beton není jen drink
aneb Slavnostní konference RECYKLUJ! NESKLÁDKUJ!


Na výlet se jezdívá za novým poznáním. Nebo za pohodou. K pohodě mohou patřit slova „káva, dezert, šampaňské, steak…“ – Slova, jež se s láskou naprosto suverénně skloňují od roku 1895 v Hotelu Continental v Plzni, kam jsem vyrazil na čtvrtý výlet s bílou i40.

rl

Z jednoho z nejkrásnějších náměstí na světě, toho co se nazývá náměstí Republiky, jsem v Plzni sjel Zbojnickou dolů, abych po chvíli ve zpětném zrcátku viděl jak zmíněnou ulici, tak nápis s názvem hotelu, jehož historie dýchá příběhy, jmény a je tak napevno spjatá s historií samotné Plzně. A právě tady se 16. března 2017 konala konference společnosti AZS 98 s rozkazovacím a přesto vlídným názvem: „RECYKLUJ! NESKLÁDKUJ!“

rl

Jednatelka společnosti paní Petra Kaldová si za moderátora konference vybrala mne. S nikým o mně nehovořila, sám jsem se nenabízel a přesto tak učinila. Až později se dovím, že šla na jistotu, že mne před rokem viděla moderovat 7. excelentní ženu v Divadle J. K. Tyla. Budiž – ne každému vyhovuje, že když moderuji, nechávám se unést situací, skutečně ji prožívám a tu a tam leckoho vyvedu z míry. Ne ale úmyslně, jde o to hrát si s humerem i s tématy, které nejsou na první pohled až tak půvabné, jako když řeknete slova „káva, dezert, šampaňské, steak…“ Ale i práce je život a také konference může balancovat na hranách nejen poznání, ale i radosti a chuti jít ryze odbornými tématy dál. Prostě jsem to zase risknul a moderoval akci podle svého, protože jinak by mne to nebavilo – a hle! Hned po skončení mi paní Kaldová řekla, ať si rezervuji v diáři termín 15. 3. 2018 – kdy budu moderovat další ročník konference „RECYKLUJ! NESKLÁDKUJ!“

rl
Jeden ze sta živých okamžiků konference, kdy jednu z mnoha cen společnosti AZS 98 předává radní Plzeňského kraje
paní Radka Trylčová.

Když sál ztichl a konference započala, spustil jsem přirovnáním půvabných slov „káva, dezert, šampaňské a steak“, která se zde vyslovují už 122 let, ke slovům méně půvabným, ale pro přítomné ne náhodně zvané aktéry důležitým a zajímavým: „Beton, železobeton, cihla, střešní taška, asfaltová kra a kamenivo!“ – Pak jsem představil společnost AZS 98, její recyklační centra a nakonec i samotnou paní jednatelku Petru Kaldovou, která se jala udělovat výroční ceny za největší ukládky stavebních a demoličních odpadů pro účel recyklace a za největší odběry stavebních materiálů z nich vyrobených. Přehled mnoha oceněných subjektů a oficiální fotodokumentaci akce najdete na www.azs98.cz

rl
Předávání oficiálních cen mělo neformální náladu. Paní Kaldová ji doplňovala úsměvem a pohodovou myslí, ředitel Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pan Jaromír Manhart (vlevo) se zase svěřil, že takováto pozitivní akce je pro něj naprosto výjimečná příležitost mezi vším, co při své práci musí řešit. Tento snímek je jedním z mnoha a zachycuje okamžik předání ceny zástupci firmy REMEX CZ a.s.

Mezi udělováním desítek cen byl program obohacen třemi přednáškami. Jedna z nich se nesla v duchu popisování recyklace betonu. Také jsem naslouchal, abych se nechal do světa přítomných vtáhnout. Zaujalo mne, že o betonu přednáší mladá křehká žena. Její přednášku završil potlesk a mne v tu chvíli napadlo se zeptat: „Jste odbornice na beton! Víte o betonu vše! Ale tady jsme v restauraci! Když u baru řeknete, že chcete beton, víte, co dostanete?“ – Mladá žena se zarazila. Jako bych jí nachytal na švestkách. Skromně odpověděla: „To nevím…“ – „Vidíte, přátelé! Přednáší vám člověk, který ví o betonu vše, až na to, že se betonem také nazývá míchaný nápoj – tedy becherovka s tonikem!“ – Mladé ženě spadl kámen ze srdce, protože takovou profesně bezvýznamnou věc fakt znát nemusela :-)

rl
Pohoda provázela jak odbornou část konference, tak následný raut s přátelským posezením.

Nad druhým ročníkem slavnostní konference „RECYKLUJ! NESKLÁDKUJ!“ převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard.

Na místě bylo také poděkováno partnerům konference:

Rozvojová regionální agentura Plzeňského kraje, zastoupená paní Lenkou Šlajsovou
www.rra-pk.cz

Farmářský obchod u Lidušky, zastoupený majitelkou paní Ivetou Churavou
www.obchodulidusky.cz

Business Success, zastoupený PR ředitelem, panem Martinem Kepkou
www.success.cz

Hotel Continental, zastoupený majitelem panem Richardem Markem
www.hotelcontinental.cz

O těchto partnerech se zmiňuji nikoliv proto, že by mne někdo požádal, abych o nich na svém webu psal. Rád napíšu o těch, kteří podporují ekologické projekty, nijak se tím nechlubí a považují to za standard. Všichni pracujeme a chceme uspět. Dobře… Ale také chceme žít tady na tom, čemu říkáme Země. A když ne my, tak naše děti určitě.

Zde se můžete podívat na krátké video natočené na můj mobil – kde se v závěru akce ptám paní Petry Kaldové, jak byla spokojená s průběhem večera.


25. 3. 2017

Richard Langer

foto R. Langer a archiv společnosti AZS 98


RICHARD LANGER    -    richard.langer@centrum.cz    -    608 702 768
Copyright © 2017 All rights reserved