RICHARD   LANGER - 28. rokem na volné noze ve svém světě       R. N. Harém | Moderace | Psaní | Reality | Byznys | Kontakt
GALERIE zákulisí ceny Ď / 18. díl

Odpovědi na otázky NFP – otázka třetí

Navazuji na předchozí příspěvky – zde je třetí otázka od slečny Lucie Přibylové za Nadační fond pomoci Karla Janečka:

Jak vůbec vznikl specifický název ceny?

Přál jsem si, aby zněl česky. Aby byl stručný. Aby sám o sobě vyjadřoval podstatu ocenění. A jak jsem tak v noci seděl na břehu moře a přemýšlel, co dál s Mecenáš klubem, kam ho posunout – protože od roku 1997 Mecenáš klub udílel na svých akcích něco jako ceny Ď ještě přesně nedefinované, ale bylo to podobné, nazval jsem to „Křišťálové pečetě“ a jejich výrobcem byla sklárna Moser – tak mne napadlo, že klub postupně přetransformuji na otevřený projekt pro každého, kdo chce mecenášům a dobrodincům poděkovat. Jakmile mi hlavou proběhlo slovo „poděkovat“, vytanul mi před očima táta. Vždycky, když jsem pro něj něco udělal, řekl: „Tak ti ď!“ – A já si najednou představil písmeno Ď jako cenu. Jedno jediné písmeno, vypadající samo o sobě jako dáma s korunkou, říká vše. A tak jsem přihlásil ochrannou známku znějící jako „cena Ď“.

Takhle zněla odpověď pro NFP, ale tady na FB navíc přikládám fotku mého táty, který nevynechal finálové ceremonie od prvního ročníku po třináctý a vždy mi byl nablízku pomoct a podpořit. Čtrnáctý ročník minul pro onemocnění, ale když na nějaký čas nemoc potlačil, patnáctý a šestnáctý ještě absolvoval. Na sedmnáctý už neměl sílu a osmnáctý už nestihl.

Táta nebyl rád, že jsem šel na volnou nohu a za životní projekt si vzal komerčně těžce zvládnutelný projekt plný rizik. Ale jednou mi řekl: „Byl bych radši, kdybys dělal něco, co tě líp zajistí, ale to neznamená, že když ses rozhodl pro tuhle hezkou věc, že ti nebudu pomáhat, oporu máš v tátovi navždy.“

Přikládám logo ceny Ď v podobě letícího písmene Ď od malíře Martina Jana Vavryse, které vychází z názvu ceny Ď a ten z věty, kterou mi odmala říkal táta: „Tak ti Ď!“ A taky přikládám fotku s tátou, když jsem byl malej kluk a on jako záložák přijel domů z vojenského cvičení. Oba, co se týkalo „děkování“, jsme už měli podle českého rčení, jak vidět: „Pod čepicí“.

Cena Ď

Cena Ď


30. 11. 2018 Richard Langer

foto archiv ceny Ďdalší díly GALERIE zákulisí ceny Ď a Novinky 19. ročníku ceny Ď - zde

RICHARD LANGER    -    richard.langer@centrum.cz    -    608 702 768
Copyright © 2018 All rights reserved