RICHARD   LANGER - 27. rokem na volné noze ve svém světě       R. N. Harém | Moderace | Psaní | Reality | Byznys | Kontakt
M O D E R Á T O R S K É   Z Á Ž I T K Y


rl

                       Moderátorský zážitek 1. - mistr Karel Gott

                       Moderátorský zážitek 2. - Bílý Slon 2016

                       Moderátorský zážitek 3. - Souhvězdí partnerů ceny Ď 2001 – 2018

                       Moderátorský zážitek 4. - ceny BÍLÝ SLON ve Fulneku

  RICHARD LANGER    -    richard.langer@centrum.cz    -    608 702 768
Copyright © 2017 All rights reserved